Cooperativa Xallas

Xallas informa 4

15 de noviembre de 2013
Os camioneiros por lei están obrigados a un paro no fin de semán de
45 horas, si facemos os pedidos despois das 12 do mediodía do
venres para servir o sábado, faise díficil cumprir este tempo obrigatorio
de descanso, poidendo ocasionar, ademais de facer pagar con
atrasos nos pedidos da xente que pide co tempo adecuado, multas
graves para a empresa transportista e perda de 6 puntos para o
chofer, polo que vos pedimos un máximo de atención na previsión dos
pedidos.

VOLVER A LISTADO